Автор курсу: Полєтаєв М. І., д. ф.-м. н., професор

Силлабус

Мета навчальної дисципліни: придбання систематичних знань в області теорії інформації та кодування, умінь ефективного використання математичного апарату в області теорії інформації, ознайомлення з основними положеннями цієї теорії.