Автор курсуБугаєва Ірина Григорівна

доцент кафедри «Технічна кібернетика й інформаційні технології ім. проф. Р.В. Меркта» Рецензент:

в.о. зав. кафедрою «Технічна кібернетика» - Тузова Ірина Анатоліївна

Обратний зв’язок: форум курсу, e-mail: bugaevairina19@gmail.com

Курс призначений для студентів, які навчаються за напрямом  6.050101 КОМПЮТЕРНІ НАУКИ (Інформаційні управляючі системи і технології)

Курс присвячений вивченню  сучасних веб-технологій, методів і засобів створення веб-ресурсів.

Метою курсу є оволодіння основними поняттями та термінами, які пов’язані з технологіями проектування сайтів та їх оформленням, термінологією та практичними навичками створення сторінок веб-сайтів, використання каскадних таблиць стилів для форматування даних веб-сторінок, створення скриптів мовою JavaScript та РНР.

У результаті вивчення курсу студенти повинні:

знати: основні поняття та терміни, які пов’язані з представленням, організацією й передачею інформації та структурою Web, з технологіями проектування сайтів та їх оформленням; основні мовні конструкції JavaScript, PHP;

вміти: розробляти веб-сторінки за допомогою технологій HTML, CSS, а також створювати сценарії, що виконуються на клієнті та на сервері.

Карта курсу

Робоча програма