Автор курсу:

старший викладач кафедри «Технічна кібернетика»

Новікова Наталія Олексіївна

Рецензент:

зав кафедрою "Технічна кібернетика ім. проф. Р.В. Меркта" -

Загребнюк Віктор Іванович.

Обратний зв’язок: форум курсу, e-mail: nataliya.novikova.31@gmail.com

Курс призначений для студентів, які навчаються за напрямом 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Мета курсу:

Оволодіння основними поняттями та термінами, які пов’язані з вивченням теоретичних знань з теорії алгоритмів і структур даних. Оволодіння практичними навичками створення і аналізу алгоритмів, математичних та програмних моделій обчислювальних та інформаційних процесів.

Завдання:

Виконання самостійних робіт по темах, розглянутих на лабораторних заняттях: розробка алгоритму та створення програмного коду для розв’язання різноманітних задач, використовуючи знання з діскретної математики, комбінаторики та теорії ймовірностей.

 У результатi вивчення навчальноi дисциплiни студент повинен:

знати: основні поняття, терміни та теоретичні основи, які пов’язані з вивченням наукових методів  аналізу та досліджень моделєй обчислювальних процесів; методи створювання програмних моделєй розв’язання задач проектування IC за критеріями мінімізації обчислювальних витрат, стійкісті, складності тощо.

вміти: аналізувати, створювати та досліджувати математичні та програмні моделі обчислювальних та інформаційних процесів, пов’язаних з функціонуванням об’єктів професійної діяльності.

  Робоча програма