АВТОР КУРСУ: ст. викладач кафедри УЛСіП Ветошнікова Марина Анатоліївна

звортній зв'язок: marivet19@gmail.com

Дистанційний курс "Діагностика стану підприємства та підприємницька активність" розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Діагностика стану підприємства та підприємницька активність", складеної на кафедрі УЛСіП.


Мета курсу
 «Діагностика стану підприємства та підприємницька активність» - набуття студентами основних теоретичних положень діагностики стану підприємства та специфічних особливостей застосування основних методів діагностики на вітчизняних підприємствах, а також опанування ними теоретичних положень щодо сфери застосування та змісту підприємницької активності і набуття практичних навичок її застосування у проектній діяльності.