Предметом дисципліни «Системний аналіз і управлінські рішення» є системні дослідження у сфері управління економічними процесами, методи розробки та прийняття інноваційних рішень.

Мета вивчення дисципліни «Системний аналіз і управлінські рішення» - формування системи знань щодо сучасних методів системних досліджень у сфері управління економічними процесами, а також отримання студентами практичних навичок використання сучасних методів розробки та прийняття інноваційних рішень.

Завдання дисципліни: вивчення понятійного апарату дисципліни; вивчення сутності системи та системного аналізу; освоєння теоретичних і методичних основ теорії дослідження операцій, теорії черг, теорії ігор і методів експертних оцінок; одержання теоретичних знань щодо дослідження об’єкта аналізу, прямого та зворотного процесів системного аналізу; вивчення теоретичних основ щодо прийняття рішень в управлінні інноваційними процесами; освоєння логічних і кількісних підходів до вивчення інноваційних проблем, аналізу альтернатив і прийняття управлінських рішень