Мета - придбання студентами теоретичних та практичних знань, навичок, методів та засобів у галузі застосування інформаційних технологій щодо вирішення практичних задач управління бізнес-проектами. 

Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни є: - формування у студентів наукового мислення та застосування його на практиці; - формування у студентів цілісного уявлення про сучасні методи та основні принципи інформаційних технологій в управлінні проектами; - оволодіння студентами основ системного підходу та системного аналізу при використанні інформаційних систем; - отримання студентами практичних навичок використання методів та моделей проектування за допомогою інформаційних систем;