ПЛАН ЛЕКЦІЙНИХ ЗАЙНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ

«ПРЕТЕНЗІЙНО-ПОЗОВНА РОБОТА»

Лекція 1: Поняття суб’єкта господарювання та правові гарантії і способи захисту його прав та інтересів

Питання:

1.     Поняття суб’єкта господарювання;

2.     Підприємство як основна організаційна форма господарювання;

3.     Правові гарантії і способи захисту прав і інтересів підприємств.

 

 

Лекція 2: Загальні засади досудового порядку врегулювання спорів (урегулювання розбіжностей господарських спорів безпосередньо підприємствами)

Питання:

1.     Сутність і завдання досудового порядку вирішення спорів;

2.     Правові основи претензійної роботи;

3.     Порядок і строки пред’явлення претензій;

4.     Порядок і строки розгляду претензій;

5.     Особливості досудового порядку врегулювання окремих видів господарсько-правових спорів між господарюючими суб’єктами.

Завдання для самостійного виконання після розгляду теми – самостійне складання проекту претензії і відповіді на претензію від імені підприємства.

 

 

 

 

Лекції 3 і 4: Загальні положення щодо функціонування і діяльності судових органів в Україні

 

Питання:

1.     Звернення до суду - як одна з основних форм захисту прав і інтересів господарюючих суб’єктів;

2.     Правосуддя в Україні. Судова система України.

3.     Загальні положення щодо юрисдикції Конституційного суду в Україні;

4.     Загальні положення щодо цивільної юрисдикції;

5.     Юрисдикція господарських судів;

6.     Юрисдикція в адміністративних справах.

Лекція 5: Позов як основний засіб захисту порушеного права суб’єкта господарювання

Питання:

1.     Виникнення права на позов і правові основи його реалізації;

2.     Поняття, форма та зміст позовної заяви;

3.     Загальний порядок подання позову;

4.     Відзив на позовну заяву.

Завдання для самостійного виконання після розгляду теми – самостійне складання проекту позовної заяви й відзиву на позовну заяву від імені підприємства.

 

Лекція 6: Основні положення щодо порядку ведення претензійно-позовної роботи на підприємстві

Питання:

1. Основні завдання і суб'єкти ведення претензійно-позовної роботи на підприємстві;

2. Порядок ведення позовної роботи на підприємстві;

3. Аналіз претензійної і позовної роботи на підприємстві.

 


ПЕРЕПІЧКО Майя  Євгенівна, ст. викладач кафедри «Експлуатація портів і технологія вантажних робіт» ННІМБ  ОНМУ  

Метою викладання навчальної дисципліни “Транспортні операції” є надання магістрантам теоретичних знань та практичних навичок в області організації транспортних операцій при перевезенні вантажів і перевантажені вантажів.


Згідно з вимогами освітньо-професійної програми магістранти повинні:

знати:

зміст та особливості зовнішньоторговельних товарних та морських фрахтових операцій; зміст та особливості фрахтування суден в трамповому судноплавстві; зміст та особливості формування маршрутів в лінійному судноплавстві; зміст та особливості формування інтермодальної схеми доставки вантажів, зміст та особливості організації робіт при перевантаженні вантажів на універсальних та спеціалізованих терміналах, зміст та особливості організації робіт при перевантаженні вантажів для доставки різними видами транспорту.

вміти:

використовуючи відомості про склад флоту, техніко-експлуатаційні характеристики транспорту, показники його використання та джерела професійної інформації, за допомогою розроблених методик, в умовах відділу перевезень або комерційного забезпечення судноплавної компанії обґрунтувати доцільність фрахтування суден під перевезення масових вантажів; розрахувати показники роботи лінійних суден, розрахувати показники по вибору інтермодальної схеми, використовуючи відомості про склад перевантажувальних засобів, техніко-експлуатаційні характеристик перевантажних засобів, показники його використання та джерела професійної інформації, за допомогою розроблених методик, в умовах відділу технології вантажних робіт або іншого відділу стивідорної компанії; розрахувати показники перевантажувального процесу та роботи окремих спеціалізованих технічних засобів, залежно від технології перевантаження та способу представлення вантажів.


Розробник дистанційного курсу / лектор :

Стовпець Олександр Васильович – доктор філософських наук, доцент кафедри кримінального і адміністративного права Одеського національного морського університету / Oleksandr Stovpets – Dr. Hab. in Philosophy, ONMU associate professor