Курс "Туристичне краєзнавство" спрямоване на визначені ОПП загальні та фахов компетентності фахівця, зокрема: здатності застосовувати в професійній діяльносту краєзнавчі характеристики певних територій України для потреб туризму; грунтовно аналізувати рекреаційний потенціал туристичних ресурсів окремих регіонів, визначати проблеми і перспективи туристичного освоєння територій та використання їх для формування позитивного іміджу України, застосовувати засоби і методи краєзнавства для розробки туристичних ресурсів та розбудови туристичної індустрії тощо.

Вивчення предмету - «Історія української культури» - спрямоване на збагачення і розширення гуманітарної підготовки студентів українських вишів, на формування культурно-інтелектуальної основи та творчої активності майбутніх фахівців. Ця навчальна дисципліна дає уявлення про етапи історичного розвитку української культури, забезпечує розуміння взаємозв’язку всіх її складових, а саме – мистецтва, етнографії, матеріальної культури, наукового знання, усіх форм духовних цінностей, а також формує світогляд людини. Завданням курсу є розвиток у студентів почуття патріотизму, національної свідомості та самоповаги, високого рівня духовності, адже навернення людей до культури в її глибокому розумінні сприяє утвердженню загальнолюдських цінностей.

 Курс «Українська мова (за професійним спрямуванням)» передбачає формування національномовної особистості, комунікативних навичок майбутніх спеціалістів, студіювання особливостей фахової мови.