«Економіко-математичні методи і моделі» – один з основних професійно орієнтованих курсів, який формує фахівця як економіста-аналітика, науковця-дослідника, педагога для роботи у сфері організаційного управління та економіки. Такі економісти-аналітики володіють сучасними математичними методами аналізу і прогнозування економічних ситуацій з використанням інформаційних технологій, методами управління економічними об’єктами в ринкових умовах.

Дисципліна “ Економіко-математичні методи і моделі  ” взаємопов’язана з такими дисциплінами як  «Макроекономіка»,  «Мікроекономіка»,  «Математика для економістів», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Дослідження операцій».

         «Економіко-математичні методи і моделі» є дослідження економіко-математичних моделей та їх використання для управління морським транспортом та іншими підприємствами, економіко-виробничими та фінансовими системами на базі використання комп’ютерних систем.


Метою  вивчення дисципліни «Методологія управління ризиками» є формування у аспірантів системи теоретичних знань та практичних навичок в області управління ризиками та їх застосування в проектній діяльності.


Навчальний курс розроблений доцентами кафедри "Управління логістичними системами і проєктами" (УЛСП), к.т.н., доцентом Вірою АНДРІЄВСЬКОЮ та к.т.н., доцентом Катериною СЕМЕНЧУК до навчального плану Освітньо-наукової програми "Управління проєктами" спеціальності 073 "Менеджмент". 


Навчальний курс розроблений завідувачем кафедри "Управління логістичними системами і проєктами" (УЛСП), д.е.н., професором І.О. Лапкіною, к.т.н., доцентом А.В. Бондар, ст. викладачем Т.Є. Миролюбовою відповідно до навчального плану Освітньо-наукової програми "Управління проєктами" спеціальності  073 "Менеджмент". 

Навчальний курс розроблений завідувачем кафедри "Управління логістичними системами і проєктами" (УЛСП), д.е.н., професором І.О. Лапкіною відповідно до навчального плану Освітньо-наукової програми "Управління проєктами" спеціальності  073 "Менеджмент".