ПЛАН ЛЕКЦІЙНИХ ЗАЙНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ

«ПРЕТЕНЗІЙНО-ПОЗОВНА РОБОТА НА ТРАНСПОРТІ»

Лекція 1: Поняття суб’єкта господарювання та правові гарантії і способи захисту його прав та інтересів

Питання:

1.     Поняття суб’єкта господарювання;

2.     Підприємство як основна організаційна форма господарювання;

3.     Правові гарантії і способи захисту прав і інтересів підприємств.

 

 

Лекція 2: Загальні засади досудового порядку врегулювання спорів (урегулювання розбіжностей господарських спорів безпосередньо підприємствами)

Питання:

1.     Сутність і завдання досудового порядку вирішення спорів;

2.     Правові основи претензійної роботи;

3.     Порядок і строки пред’явлення претензій;

4.     Порядок і строки розгляду претензій;

5.     Особливості досудового порядку врегулювання окремих видів господарсько-правових спорів між господарюючими суб’єктами.

Завдання для самостійного виконання після розгляду теми – самостійне складання проекту претензії і відповіді на претензію від імені підприємства.

 

 

 

 

Лекції 3 і 4: Загальні положення щодо функціонування і діяльності судових органів в Україні

 

Питання:

1.     Звернення до суду - як одна з основних форм захисту прав і інтересів господарюючих суб’єктів;

2.     Правосуддя в Україні. Судова система України.

3.     Загальні положення щодо юрисдикції Конституційного суду в Україні;

4.     Загальні положення щодо цивільної юрисдикції;

5.     Юрисдикція господарських судів;

6.     Юрисдикція в адміністративних справах.

Лекція 5: Позов як основний засіб захисту порушеного права суб’єкта господарювання

Питання:

1.     Виникнення права на позов і правові основи його реалізації;

2.     Поняття, форма та зміст позовної заяви;

3.     Загальний порядок подання позову;

4.     Відзив на позовну заяву.

Завдання для самостійного виконання після розгляду теми – самостійне складання проекту позовної заяви й відзиву на позовну заяву від імені підприємства.

 

Лекція 6: Основні положення щодо порядку ведення претензійно-позовної роботи на підприємстві

Питання:

1. Основні завдання і суб'єкти ведення претензійно-позовної роботи на підприємстві;

2. Порядок ведення позовної роботи на підприємстві;

3. Аналіз претензійної і позовної роботи на підприємстві.