Аспірани - Методологія управління проектами та програмами

Время: Это регулярная конференция - по пятницам в 13:10

Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/88652043844?pwd=amZlNm1Qc1BqZVdIekgwaW1way9Vdz09

Идентификатор конференции: 886 5204 3844
Код доступа: 000

У межах навчального курсу вивчаються технології проектування програмного забезпечення розв’язання складних прикладних завдань в різноманітних галузях, що потребують високої продуктивності  обчислень на підставі багатопроцесорних та розподілених обчислень.  Вивчаються моделі та методи  ефективної паралельної обробки даних, які  суттєво зменшують час вирішення завдань,  ґрунтуються на мовах програмування, алгоритмах та чисельних методах, що дозволяють реалізувати паралельні та розподілені обчислення. Вивчаються технології розробки паралельних програм для систем з розподіленою та загальною пам’яттю. Приділяється увага проблемам розробки розподіленого програмного забезпечення та використанню технологій розподілених об’єктних систем.

Метою дисципліни є:

 • засвоєння знань в галузі систем комп’ютерного зору; 
 • оволодіння методами та алгоритмами бібліотеки OpenCV;
 • вміння розробляти на платформі OpenCV компонент систем технічного зору.

Після вивчення курсу студенти мають знати:

 •  основні поняття та термінологіє систем комп’ютерного зору;
 •  структуру та компоненти бібліотеки OpenCV;
 •  основні алгоритми оброблення зображень.

А також вміти:

 • розробляти застосування обробки зображень, їх сегментації та кластеризації
 • здійснювати виділення контурів та їх аналіз з використанням бібліотеки OpenCV


Статистичні методи, теорія потоків подій (СМТПП)

Автор курсу: Розум М.В., к.ф.-м.н., доцентMyPhoto

Автор курсу:   

старший викладач кафедри "Техническая кибернетика и информационные технологии им. профессора Р.В. Меркта" Кутяков Дмитро Володимирович 


Рецензент:

зав кафедрою "Техническая кибернетика и информационные технологии им. профессора Р.В. Меркта" - Малаксіано Микола Олександрович

Обратний звязок: форум курсу, e-mail: dvkutyakov_moodle@ukr.net 

Курс призначений для студентів, які навчаються за напрямом 122 КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ

Метою дисципліни «Програмування мобільних пристроїв» є формування знання особливостей програмування мобільних пристроїв та мікрокомп’ютерів; вивчення методів програмування та інсталяції програмного забезпечення для мобільних пристроїв; формування системи знань щодо мобільних Java-технологій

Програмні результати навчання:

знати:

 • архітектуру програмного забезпечення яке функціонує під управлінням мобільних операційних систем.
 • елементі життєвого циклу мобільних застосувань.
 • головні шаблони розроблення мобільних застосувань.
 • базові графічні віджети.
 • використовування мультимедіа у застосуваннях
 • принципи взаємодії мобільних застосувань з базами даних та системами геопозіціювання.
 • поняття інтерфейс, компонент, сервіс.
 • Мати основні відомості по клієнт-серверній архітектурі розподілених додатків,
 • її складові елементи і принципи обміну даними.
 • формальні та візуальні методи конструювання компонентів та засоби вибору застосування, сервісів, компонентів і протоколів зв’язку для розподіленої архітектурою компонентних систем.

вміти:

 • створювати, компілювати, і налагоджувати застосування для мобільних платформ.
 • використовувати різні види активностей (Activity).
 • застосовувати механізми сповіщень і діалогові вікна.
 • тестувати створені застосування для ефективної роботи та інсталювати їх на мобільному пристрої.

Робоча програма курсу

Карта курса


Розробка розподілених веб - застосувань -

Моделі та методи дискретного програмування -

Якість і надійність інформаційних управляючих систем (ЯНІУС)

Автор: доцент, к.ф.-м.н. Розум М.В.

Аналіз і реінжиніринг бізнес-процесів інформаційних систем (АРБПІС)
Автор: к.ф.-м.н., доцент Розум М.В.