Автор курсу:   

старший викладач кафедри Технічна кібернетика

Кутяков Дмитро Володимирович 

Рецензент:

в.о. зав кафедрою "Технічна кібернетика" - Тузова Ірина Анатоліївна.

Обратний звязок: форум курсу, e-mail: dvkutyakov_moodle@ukr.net 

Курс призначений для студентів, які навчаються за напрямом 6.050101 КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ (Інформаційні управляючі системі і технології)

Курс присвячений сучасної і потужної мови програмування Java . В його рамках викладаються основи мови , склад основних бібліотеки , методи побудови віконного інтерфейсу користувача ( GUI ) і ін .

    Курс опирається на знання, що отримані студентами при вивченні дисциплін "Основи алгоритмізації та програмування", "Об'єктно-орієнтоване програмування", "Візуальне програмування".

    Знання, отримані при вивченні даного курсу, послужать базою при вивченні дисциплін "Мова програмування Сі", "Технологія створення програмних продуктів", "Крос-платформенне програмування".

    Мета курсу - формування комплексу теоретичних знань про технічні можливості мови Java , а також інструментальних засобів для створення прикладних програм на цій мові . А також придбання практичних навичок застосування цих знань шляхом створення консольних , графічних програм і Java - аплетів .

   По закінченню курсу студенти повинні:

знати:

  • основні відомості про крос-платформови мовах програмування і технологіях, що використовуються при розробці крос-платформових додатків.
  • синтаксис та основні керуючі конструкції мови Java.
  • правила роботи з інтегрованою середовищем Net Beans .

         вміти:

  • створювати консольні додатки, написані на мові програмування Java як за допомогою програм-утиліт зі складу JDK, так і в середовищі Net Beans.
  • Створювати графічні додатки, написані на мові програмування Java в середовищі Net Beans.
  • Писати програми-аплети для впровадження в Web-сторінки.

Робоча програма курсу

Карта курса