Для опитування здобувачів вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент за ОНП Управління проєктами на третьому (освітньо-науковому) рівні